International Twenty20 Matches played on Happy Valley No 1 Ground, Episkopi (8)

5th October 2021 Estonia in Cyprus 2021/22 1st Twenty20Cyprus v Estoniaitt1282
5th October 2021 Estonia in Cyprus 2021/22 2nd Twenty20Cyprus v Estoniaitt1283
6th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Cyprus v Isle of Manitt1284
6th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Estonia v Isle of Manitt1285
7th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Cyprus v Isle of Manitt1287
7th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Cyprus v Estoniaitt1288
8th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Cyprus v Estoniaitt1291
8th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Estonia v Isle of Manitt1292