International Twenty20 Matches played by Waqar Ali (4)

5th October 2021 Estonia in Cyprus 2021/22 1st Twenty20Cyprus v Estonia Happy Valley No 1 Ground, Episkopi itt1282
7th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Cyprus v Isle of Man Happy Valley No 1 Ground, Episkopi itt1287
7th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Cyprus v Estonia Happy Valley No 1 Ground, Episkopi itt1288
8th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Cyprus v Estonia Happy Valley No 1 Ground, Episkopi itt1291