Twenty20 Matches played by Ali Raza (3)

5th October 2021 Estonia in Cyprus 2021/22 2nd Twenty20Cyprus v Estonia Happy Valley No 1 Ground, Episkopi tt10075
7th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Cyprus v Estonia Happy Valley No 1 Ground, Episkopi tt10089
8th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Estonia v Isle of Man Happy Valley No 1 Ground, Episkopi tt10099