International Twenty20 Matches played by Marko Vaik (8)

5th October 2021 Estonia in Cyprus 2021/22 1st Twenty20Cyprus v Estonia Happy Valley No 1 Ground, Episkopi itt1282
5th October 2021 Estonia in Cyprus 2021/22 2nd Twenty20Cyprus v Estonia Happy Valley No 1 Ground, Episkopi itt1283
6th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Estonia v Isle of Man Happy Valley No 1 Ground, Episkopi itt1285
7th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Cyprus v Estonia Happy Valley No 1 Ground, Episkopi itt1288
8th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Cyprus v Estonia Happy Valley No 1 Ground, Episkopi itt1291
8th October 2021 Cyprus Twenty20 Tri-Series 2021/22  Estonia v Isle of Man Happy Valley No 1 Ground, Episkopi itt1292
19th June 2022 Estonia in Finland 2022 1st Twenty20Finland v Estonia Kerava National Cricket Ground, Kerava itt1574
19th June 2022 Estonia in Finland 2022 2nd Twenty20Finland v Estonia Kerava National Cricket Ground, Kerava itt1575