Teams Timothy Filer played for

International Twenty20Estonia (2021/22)
Other Twenty20Estonia (2021/22)
MiscellaneousEstonia (2008-2019)