Players (M) who have played for Goa or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AKASH M 2018/19
SAHIL M 2018/19
J Mada 2016/17
JC Mada 2012/13
A Maddolkar 2014/15
A Madkaikar 1992/93-1994/95
S Madnaonkar 1985/86
S Mahadevan 1978/79-2009/10
GP Mahale 2009/10-2011/12
VV Maharishi 2003/04
D Mahesh 1979/80
KG Maitra 2009/10-2016/17
A Majalikar 2009/10
G Malarnkar 2001/02
M Malhotra 2004/05
P Malik 1993/94
S Malikar 1988/89
S Malvankar 1990/91-1994/95
BA Mangaldas 2001/02-2015/16
K Manguish 1988/89
G Manjrekar 2003/04
K Manoj 1988/89
M Manoj Naik 2016/17
A Mapenkar 1992/93-1994/95
SS Mapsekar 2007/08-2017/18
AD Marathe 2009/10-2010/11
A Marian 1990/91
A Mashelkar 2017/18
V Maslekar 1988/89
S Masood 1986/87
PN Mayekar 1982/83-1993/94
RR Mayekar 2004/05
RR Mayekar 2003/04
S Mayekar 1987/88
Satyajit Medappa 2000/01
R Mehta 2014/15-2019/20
S Mendes 1995/96
AP Mhapankar 1991/92-1999/00
S Mhapsekar 2015/16
L Milind 1981/82-1984/85
DW Misal 2006/07-2021/22
A Mishra 1986/87-1992/93
R Mishra 2009/10
S Mishra 2013/14-2015/16
SA Mishra 2018/19-2019/20
BKP Misquin 1986/87-2001/02
PKP Misquin 1988/89-2009/10
SK Misquin 2000/01-2006/07
T Mogvir 2000/01
Mohammad Ali 1991/92-1999/00
A Mopkar 2015/16
AG Morajkar 2002/03-2004/05
S Morajkar 1991/92
S Morajkar 1992/93
JF Moreira 2012/13-2015/16
AV Mudkavi 1994/95-1995/96
SV Mudkavi 1994/95-1995/96
N Mulgaonkar 1997/98-2008/09
AR Mulla 2004/05
SA Mulla 2005/06
A Mundankar 2000/01
D Murari 2005/06
H Muzavar 1979/80
AKD Muzawar 1999/00-2000/01
S Muzzafer 1998/99
MS Mycherla 2008/09-2011/12