Players (P) who have played for Goa or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R Padhakar 1981/82
P Padiyar 1992/93-1993/94
S Padnekar 1979/80
S Pagi 2016/17-2018/19
D Pagui 2017/18
G Pai 1998/99
VR Palekar 1986/87-2009/10
S Palkar 2017/18
Y Palkar 2014/15-2016/17
MP Palondicar 2002/03
RK Panajikar 2013/14
AA Pandit 1996/97-1998/99
AM Pandit 2005/06
ID Pandit 2012/13-2013/14
AG Pandrekar 2009/10-2021/22
N Panjikar 2007/08
A Parab 2017/18
HP Parab 2012/13-2020/21
N Parab 2017/18
SC Parab 2001/02-2003/04
N Parag 2017/18
P Parameswaran 2015/16
GB Parekh 1984/85-1995/96
VG Parekh 1981/82
AS Parker 2009/10-2012/13
P Parmeshwar 2001/02
NP Parrikar 1988/89-1992/93
NC Parsekar 1998/99-2003/04
AA Parwatkar 1988/89-2008/09
A Patedkar 2001/02
J Patel 2018/19
SK Patel 2019/20
AN Patil 2003/04-2005/06
B Patil 1985/86
B Patil 1978/79
DD Patil 1995/96-1999/00
J Patil 2017/18
M Patil 1982/83-1984/85
P Patil 1983/84
RV Patil 2007/08
S Patil 1982/83-1983/84
AD Patnekar 1993/94-2005/06
K Paul 1987/88
V Paul 1996/97
L Pawane 2018/19
L Pawane 2021/22
P Pawar 1978/79
SM Pawar 2011/12
VK Pawashe 2003/04-2006/07
NS Pawaskar 2001/02-2013/14
SP Pawaskar 1999/00-2006/07
B Pednekar 1983/84
C Pednekar 1983/84
HA Pednekar 2004/05
KD Pednekar 2001/02-2009/10
KS Pednekar 2004/05-2006/07
MS Pednekar 2009/10-2011/12
RA Pednekar 2002/03-2006/07
RR Pednekar 1980/81-1987/88
SR Pednekar 1978/79-1987/88
SS Pednekar 2009/10
V Pednekar 1988/89
VD Pednekar 1988/89
VV Pednekar 2011/12-2014/15
MD Phadke 2002/03-2006/07
V Phadke 2001/02-2002/03
D Phadte 1985/86
G Phadte 1995/96-2004/05
K Phadte 1990/91
MM Phadte 2006/07
NR Phadte 1978/79-1986/87
AA Phatarpekar 2002/03-2004/05
R Phutankar 1989/90
RJ Pinto 1998/99-2002/03
RJ Pinto 2005/06-2017/18
D Pissurlekar 1995/96
D Pisurlekar 1994/95
DA Pokle 2006/07
UM Pokle 2008/09
Y Porob 2017/18-2018/19
Y Porob 2015/16
S Potekar 2017/18
KR Powar 2001/02
KA Prabhu 1978/79-1989/90
N Prabhu 1985/86
PN Prabhu 2007/08-2008/09
V Prabhu 1978/79
AS Prabhudesai 2012/13-2013/14
NK Prabhudesai 1988/89
R Prabhudesai 1990/91
S Prabhudesai 2009/10-2010/11
S Prabhu Desai 2009/10
V Prabhudesai 2017/18-2019/20
Somesh S Prabhudessai 2011/12-2016/17
Suyash S Prabhudessai 2011/12-2021/22
VM Prabhudessai 2012/13-2021/22
PR Pradhan 1990/91
M Prakash 1980/81
O Prakash Lenka 2015/16-2017/18
S Prasad 1987/88
S Prasadi 2000/01
K Prashant 1988/89
S Prashanth 2003/04-2005/06
T Prashanth 2002/03
Prathamesh 2016/17
V Punnalker 1982/83
SR Purohit 2016/17
R Putankar 1992/93